• യന്ഗ്ജ്ഹുഅന്ഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, ജ്ഹെന്വു ടൗൺ, ജിഅന്ഗ്ദു ജില്ല, സൌകര്യം Yangzhou, ജിയാൻങ്ങ്സു പ്രവിശ്യ, പിആർ ചൈന
 • ൮൬- (0) ൫൧൪-൮൬൨൩൬൦൮൭
 • iris.pan@jsjxgf.com

ജിന്ഘുഇ രെഫ്രച്തൊരിഎസ്

ജിയാൻങ്ങ്സു ജിന്ഘുഇ രെഫ്രച്തൊരിഎസ് ആൻഡ് ജിന്ഗ്ക്സിന് ഹൈ-താപനില മെറ്റീരിയൽ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ഒരു ദേശീയ ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ്, ജിയാൻങ്ങ്സു പ്രവിശ്യയിൽ ഒരു നൂതന എന്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് AAA തലത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് എന്റർപ്രൈസ് ആണ്. ഇന്൨൦൦൫ സ്ഥാപിച്ചത് കമ്പനി നിലവിൽ 210 ജീവനക്കാരൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ്, 97 വിസ്തീർണ്ണം 800 ചതുരശ്ര മീറ്റർ, 28-ൽ ഈ പ്രദേശത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന 800 ചതുരശ്ര മീറ്റർ കമ്പനി മൊത്തം ആസ്തി ഏതാണ്ട് 200 ദശലക്ഷം യുവാൻ ആണ്. പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സിംതെരെദ് ചൊരുംദുമ് (പട്ടികാ ചൊരുംദുമ്), സിന്തറ്റിക് മുല്ലിതെ, മഗ്നീഷ്യ-അലുമിന സ്പിനെല്, അത്താഴം മൈക്രോ പൊടി, മിച്രൊപൊരൊഉസ് ഊർജ്ജം-സംരക്ഷിക്കുന്നത് സാമഗ്രികളും മറ്റ് പരമ്പര, 70,000 ടൺ വാർഷിക ഉൽപ്പാദന ശേഷി ഉൾപ്പെടുത്താൻ. വിപണി കവറേജ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് 20 പ്രവിശ്യകൾ കൂടാതെ നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു മദ്ധ്യ ഏഷ്യ, യൂറോപ്യൻ കൂടുതൽ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ പ്രദേശത്തെ ഒരു നല്ല വില്പന കൈവരിച്ചത്. കമ്പനി 20 മിനിറ്റ് യഥാക്രമം, 3 മണിക്കൂർ യഥാക്രമം Shanghai, ലിയഞ്ഞുംാങ്ങ്ഗ് പോർട്ട് സൌകര്യം Yangzhou-Taizhou ല് വിമാനത്താവളവും സൌകര്യം Yangzhou റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നേടുകയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ബീജിംഗ്-ശ്യാംഘൈ അതിവേഗപാതയുടെ ജ്ഹെന്വു എക്സിറ്റ് സ്ഥിതി; ഗതാഗതം വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ.

മികച്ച ബ്രാൻഡുകൾ

 • ഇമഗെ൨
 • ഇമഗെ൩
 • ഇമഗെ൧൮
 • ഇമഗെ൧൯
 • ഇമഗെ൯
 • ഇമഗെ൧൧
 • ഇമഗെ൧൪
 • ഇമഗെ൧൫
 • ഇമഗെ൭
 • ഇമഗെ൨൧
 • ഇമഗെ൨൨
 • ഇമഗെ൨൩
 • ഇമഗെ൨൦
 • ഇമഗെ൧൬
 • ഇമഗെ൨൪
 • ഇമഗെ൬