• តំបន់ Yangzhuang ឧស្សាហកម្ម Zhenwu ក្រុងស្រុក Jiangdu, Yangzhou ខេត្តជាំងស៊ូប្រទេសចិនការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់
  • 86- (0) 514-86236087
  • iris.pan@jsjxgf.com